REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“A sosit vremea placintelor si a premiilor din belsug!”


SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei promotionale „A sosit vremea placintelor si a premiilor din belsug!”
(numita in cele ce urmeaza “Campania”) este S.C. UNIBEL NORD S.R.L ,cu sediul social la
Bucuresti, Calea Dudesti, nr 121, C.U.I. RO16622794, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.
J40/87881/2008, inregistrat la AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL (A.N.S.P.D.C.P.) cu numarul 19004, numita in cele ce
urmeaza "Organizatorul”.
1.2. Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este
obligatoriu pentru toti participantii. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii şi
conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”).
1.3. Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 01 martie 2011 – 31 mai
2011, prin intermediul S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Calea Plevnei nr
139B, , inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9256/2009, telefon 021/528.88.00, fax
+4031/1071 144, email: contact@syscomdigital.ro, nr. operator de date cu caracter personal 12320,
înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numărul J40/9256/2009, C.U.I. RO25946293, avand
notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 11573, in calitate de reprezentant al Organizatorului,
numita in cele ce urmeaza “Agentia”.

SECTIUNEA 2. PRODUSELE PARTICIPANTE

2.1. Produsele participante la Campanie ce au ambalaj promotional in interiorul caruia se gaseste
codul unic sunt:
2.1.1. Aluat Foitaj 800g
2.1.2. Foi fine de placinta 400g
2.2. Produsele de mai sus sunt marci inregistrate apartinand BELLA BULGARIA AD numite in cele
ce urmeaza “produse participante”, comercializate in mod individual, ca produse cu ambalaj
promotional.
2.3. Produsele participante la Campanie vor putea fi identificate astfel:
2.3.1. Produsele participante vor avea ambalaj promotional „A sosit vremea placintelor si a premiilor
din belsug, iar in interior un card pe care va fi tiparita versiunea scurta a prezentului Regulament
si instructiunile referitoare la inregistarea codurilor unice in Campanie, conform mecanismului
Campaniei;
2.3.2. Pe fiecare card din interiorul ambalajului promotional va fi tiparit un cod unic de participare la
Campanie format din 6 caractere alfanumerice numit in cele ce urmeaza „cod unic” .

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1.Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. La aceasta Campanie
promotionala poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minim 18 ani la data inceperii
Campaniei, cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai
Agentiei si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale,
precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).
3.2. Prin inscrierea in Campanie se considera ca participantii au cunoscut si accepta integral, expres
si neechivoc prezentul Regulament.
3.3. Participantii trebuie sa pastreze ambalajul/ambalajele promotionale impreuna cu cardurile din
interiorul acestora pe care se gasesc codurile unice de participare la Campanie, astfel incat, in cazul
contactarii de catre reprezentantii Organizatorului, castigatorii sa poata prezenta ambalajul si cardul
continand codul/codurile unice pentru validare in original.


SECTIUNEA 4. CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PROMOTIONALA

4.1. Pentru a participa in Campanie, consumatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 01 martie
2011, ora 00:00 31
mai 2011, ora 23:59 (inclusiv), cel putin unul dintre produsele participante la
Campanie care au codul unic inscris pe cardul ce se afla in interiorul ambalajelor promotionale,
si sa inscrie codul unic in Campanie prin una din cele 3 modalitati de inscriere si anume:
4.1.1. Prin trimiterea unui mesaj (SMS) la numarul de SMS 1873, numar cu tarif normal in retelele
Cosmote, Orange, Vodafone;
4.1.2. Prin accesarea si completarea formularului afisat pe websiteul
www.vremeaplacintelor.ro;
4.1.3. Prin apelarea numarului de infoline 021/528.88.73(numar cu tarif normal, disponibil de luni pana
vineri in intervalul 09:00 – 19:00, exclusiv sarbatorile legale).
Fiecare cod unic poate fi inscris in Campanie o singura data, indiferent de modalitatea de inscriere
aleasa.
4.2. Participantii se pot inscrie in Campanie, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, cu maxim
5 coduri unice valide corecte pe zi.
4.3. Participarile efectuate cu acelasi numar de telefon mobil, indiferent de modalitatile de inscriere
alese, se cumuleaza pentru respectivul numar de telefon mobil.
4.4. In vederea obtinerii de informatii suplimentare referitoare la modalitatile de inscriere in
Campanie, precum si despre inscrierea in forma corecta a codurilor unice descoperite in
interiorul ambalajelor promotionale, participantii pot solicita informatii prin apelarea numarului de
Infoline 021/528.88.73(numar cu tarif normal, disponibil de luni pana vineri in intervalul 09:00 –
19:00, exclusiv sarbatorile legale).

Inscrierea prin SMS


4.5. Inscrierea in Campanie prin SMS se realizeaza prin trimiterea la numarul de SMS 1873 (numar
cu tarif normal in retelele Cosmote, Vodafone, Orange) in intervalul 01 martie 2011 ora 00:00 –
31 mai 2011, ora 23:59 (data limita de primire a mesajelor de participare in Campanie la numarul
de telefon 1873), a unui mesaj de participare care sa cuprinda codul unic aflat pe cardul din
interiorul ambalajului promotional.
4.6. Pentru ca un mesaj de participare (SMS) sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii:
4.6.1. sa contina un cod unic descoperit pe cardul ce se afla in interiorul ambalajului promotional al
unui produs participant;
4.6.2. codul unic descoperit pe cardul ce se afla in interiorul ambalajului promotional sa nu mai fi fost
inscris anterior in Campanie;
4.6.3. codul unic sa fie primit la numarul 1873 in perioada 01 martie 2011 – 31 mai 2011;
4.6.4. numarul de telefon de pe care este trimis un mesaj SMS sa poate fi identificat in retelele de
telefonie mobila Cosmote, Orange, Vodafone, sa fie un numar de telefon mobil valid, de 10 cifre,
in format national.
4.6.5. Fiecare mesaj (SMS) este validat preliminar la momentul intrarii in Campanie. In acest sens,
pentru fiecare SMS trimis in cadrul prezentei Campanii la numarul de SMS 1873, participantul va
primi din partea Organizatorului un mesaj de raspuns, in functie de situatia in care se afla.
4.7. La tragerile la sorti nu vor participa SMSurile
expediate la nr. de telefon 1873 care nu cuprind
informatiile solicitate conform art. 4.5 si art. 4.6. de mai sus sau in care participantii furnizeaza
coduri incomplete/incorecte/deja inscrise in Campanie, in care se comunica un cod de bare al
unor produse in locul codului unic inscris pe cardul din interiorul produsului participant, precum si
SMSurile
primite in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.
4.8. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:
4.8.1. Pentru mesajele incomplete, inexacte sau incorecte trimise la numarul de SMS 1873, precum si
pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Campaniei, la un alt numar de telefon decat
1873;
4.8.2. Pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Campanie sau a mesajelor
SMS de raspuns mentionate la art. 4.7. de mai sus, determinate de factori independenti de
vointa sau controlul Organizatorului;
4.8.3. Daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. In acest
caz, Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Campanie;
4.8.4. Daca acelasi mesaj SMS este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. In
acest caz, Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau
daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori, si, in consecinta, va trimite un mesaj de
raspuns pentru fiecare mesaj primit;
4.8.5. Pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS sau internet de catre operatorii de telefonie
mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de
trafic intens;
Pentru eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care au fost inscrise in
Campanie codurile unice de participare;
4.9. Dupa data limita de primire a mesajelor (31 mai 2011), Organizatorul nu este responsabil in
legatura cu trimiterea/primirea mesajelor SMS la numarul de SMS al Campaniei.
4.10. In cazul in care un consumator, inscrie prin SMS un cod gresit sau mai multe coduri gresite de 5
(cinci) ori consecutiv, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie va fi blocat. La
inscrierea consecutiva a 5 coduri gresite, participantul va primi un mesaj de instiintare.
4.11. In cazul in care un consumator, inscrie prin SMS un cod gresit sau mai multe coduri gresite de 8
(opt) ori consecutiv, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie va fi permanent
restrictionat.
4.12. Deblocarea accesului in vederea inscrierii in Campanie se va face numai daca consumatorul in
cauza va trimite un cod corect pana la atingerea limitei de 8 greseli consecutive.
4.13. In vederea obtinerii de informatii referitoare la modalitatile de inscriere in Campanie, precum si
despre inscrierea in forma corecta a codurilor unice descoperite pe cardul ce se afla in interiorul
ambalajului promotional, participantii pot solicita informatiii prin apelarea numarului de telefon
Infoline 021/528.88.73(numar cu tarif normal, apelabil de luni pana vineri in intervalul orar 09:00
– 19:00, exclusiv sarbatorile legale), in perioada 01 martie 2011 – 31 mai 2011.

INSCRIEREA PRIN COMPLETAREA FORMULARULUI ELECTRONIC DE PE WEBSITEUL
www.vremeaplacintelor.ro

4.14. Inscrierea in Campanie prin intermediul websiteului
www.vremeaplacintelor.ro (site proprietatea
Organizatorului) se realizeaza prin accesarea websiteului
www.vremeaplacintelor.ro in perioada
01 martie 2011 – 31 mai 2011 si completarea formularului electronic de inscriere in Campanie,
asa cum este acesta afisat pe site, respectiv campurile obligatorii corespunzatoare numarului de
telefon mobil la care poate fi contactat participantul in eventualitatea desemnarii acestuia drept
castigator, adresa de email
si codului unic descoperit pe cardul ce se afla in interiorul
ambalajului promotional al produsului achizitionat, si campurile optionale corespunzatoare
numelui si prenumelui, varstei precum si campul corespunzator judetului. Necompletarea
oricaruia dintre campurile formularului electronic de inscriere in Campanie sau completarea lor
cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective. Completarea
campurilor aditionale din formular este optionala si nu conditioneaza inscrierea in Campanie.
4.14.1. Pentru ca o inscriere prin intermediul websiteului
www.vremeaplacintelor.ro sa fie considerata
valida, aceasta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a. sa contina un cod unic descoperit pe cardul ce se afla in interiorul ambalajului
promotional al unui produs participant;
b. codul unic descoperit pe cardul ce se afla in interiorul ambalajului promotional sa nu
mai fi fost inscris anterior in Campanie prin nici una din cele 3 modalitati de
inscriere;
c. codul unic sa fie inscris in Campanie in perioada 01 martie 2011 – 31 mai 2011,
inclusiv.
d. numarul de telefon cu care participantul se inscrie in cadrul prezentei Campanii prin
intermediul formularului de inscriere disponibil pe www.vremeaplacintelor.ro sa fie un
numar de telefon valid, format din 10 cifre, in format national.
4.14.2.Fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere de pe websiteul
www.vremeaplacintelor.ro este validata preliminar in momentul intrarii in Campanie. In acest
sens, pentru fiecare inscriere prin intermediul formularului electronic de inscriere pe website,
participantul va primi din partea Organizatorului un mesaj de confirmare pe website plus mesaj
de confirmare via email
la adresa de email
pe care a completato
in formularul de inscriere de
pe website sau prin SMS la numarul de telefon pe care la
completat in formularul de inscriere
de pe website.
4.14.3. In cazul in care un consumator, inscrie prin oricare din cele 3 modalitati de inscriere un cod
gresit sau mai multe coduri gresite de 5 (cinci) ori consecutiv, accesul acestuia in vederea
inscrierii in Campanie va fi blocat;
4.14.4. In cazul in care un consumator, inscrie in Campanie mai mult de 8 (opt) coduri gresite ori
consecutiv, accesul acestuia in vederea inscrierii in Campanie va fi permanent restrictionat;
4.14.5. Deblocarea accesului in vederea inscrierii in Campanie se va face numai daca consumatorul in
cauza va trimite un cod corect pana la atingerea limitei de 8 greseli consecutive.
4.14.6. La tragerile la sorti nu vor participa inscrierile prin intermediul formularului electronic care nu
cuprind informatiile solicitate conform art. 4.18. – 4.18.1. de mai sus sau in care participantii
furnizeaza coduri incomplete/incorecte/ deja inscrise in campanie, in care se comunica un cod
de bare al unor produse in loc de codul unic inscris pe produsul participant, precum si inscrierile
efectuate in afara perioadei precizate la aceleasi articole din prezentul Regulament.

INSCRIEREA PRIN APELAREA NUMARULUI DE INFOLINE 021/528.88.73


4.15. Prin apelarea numarului de infoline 021/528.88.73(numar cu tarif normal, disponibil de luni pana
vineri in intervalul 9:00 – 19:00, exclusiv sarbatorile legale).
4.16. Pentru ca o inscriere prin apelarea numarului de infoline 021/528.88.73sa fie considerata valida,
acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
4.16.1. sa fie mentionat un cod unic descoperit pe cardul ce se afla in interiorul ambalajului promotional
al unui produs participant;
4.16.2.codul unic descoperit pe cardul ce se afla in interiorul ambalajului promotional sa nu mai fi fost
inscris anterior in Campanie.
4.16.3.apelarea infolineului
in vederea inscrierii in campanie sa fie efectuata in perioada 01 martie
2011 – 31 mai 2011, inclusiv (numar disponibil de luni pana vineri in intervalul 09:00 – 19:00,
exclusiv sarbatorile legale);
4.16.4.Numarul de telefon mobil cu care participantul se inscrie in cadrul prezentei Campanii si care
este obligatoriu pentru a se efectua inscrierea in campanie prin intermediul infolineului
021/528.88.73 sa fie un numar de telefon valid, format din 10 cifre, in format national.
4.17. Apelantilor li se va solicita de catre operatorul telefonic acordul pentru inregistrarea, prelucrarea
datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, si introducerea acestora in baza de date a
Organizatorului, in vederea participarii la campanie. Dupa terminarea acestui mesaj, daca sunt
de acord, participantii vor comunica urmatoarele date obligatorii: numar de telefon mobil, codul
unic.
4.18. Comunicarea altor date aditionale este optionala si nu conditioneaza inscrierea in Campanie.

CLAUZE DIVERSE DE INSCRIERE


4.19. Un cod unic descoperit pe cardul ce se afla in interiorul ambalajului promotional al unui produs
participant la Campanie nu poate fi inscris in Campanie decat o singura data, indiferent de
modalitatea de inscriere aleasa.
4.20. In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un consumator formuleaza o reclamatie,
impotriva nevalidarii codului sau unic de participare, indiferent de motivele pe baza carora a avut
loc aceasta nevalidare (ca de exemplu codul unic a mai fost inscris in Campanie anterior, codul
unic este gresit, incomplet sau incorect) atunci se va respecta urmatoarea procedura de
solutionare a acestei reclamatii:
4.20.1.Organizatorul ii va solicita consumatorului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 24
de ore de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii cardului ce se afla in interiorul
ambalajului promotional pe care figureaza codul unic respectiv. Consumatorul poate face dovada
detinerii cardului prin expedierea acestuia in copie prin email,
fax, sau in original prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire sau prin curier la adresa specificata de reprezentantul
Organizatorului;
4.20.2. In cazul in care codul revendicat in cadrul reclamatiei a mai fost inscris anterior in
Campanie de un alt consumator, Organizatorul il va contacta si pe consumatorul care a inscris
cel dintai in Campanie respectivul cod unic, la numarul de telefon de la care sa
efectuat
inscrierea/numarul de telefon comunicat la inscriere, in vederea stabilirii motivelor care au dus la
aceasta situatie. Dupa instiintarea participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca
apelul respectiv va fi inregistrat, Organizatorul va solicita participantului care a inscris cel dintai
respectivul cod unic, sa prezinte in termen de 24 de ore de la data contactarii sale telefonice,
dovada detinerii cardului ce se afla in interiorul ambalajului promotional pe care figureaza codul
unic respectiv. Consumatorul poate face dovada detinerii codului unic inscris prin expedierea
cardului catre Organizator in copie prin email,
fax, sau in original prin scrisoare recomandata cu
confirmare de primire sau prin curier la adresa specifica de reprezentantul Organizatorului;
4.20.3. In cazul in care vreunul dintre consumatorii care se afla in situatia mentionata la art.
4.24., 4.24.1., 14.24.2. de mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, nu
expediaza cardul sau refuza cu reacredinta
sau nemotivat prezentarea dovezii detinerii cardului
ce se afla in interiorul ambalajului promotional pe care figureaza codul unic respectiv, atunci
Organizatorul isi rezerva dreptul de a considera nevalida inscrierea codului unic indicat de
participantul respectiv, de al
elimina din baza de date a Campaniei sau de a nul
inscrie in
aceasta baza de date, urmand a fi validata numai inscrierea celui care face dovada efectiva a
detinerii cardului ce se afla in interiorul ambalajului promotional pe care figureaza codul unic
respectiv;
4.20.4. In cazul in care participantul probeaza imposibilitatea obiectiva de a prezenta cardul ce
se afla in interiorul ambalajului promotional pe care figureaza codul unic respectiv in termenul
mentionat in prezentul Regulament, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a putea prelungi
intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 24 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data
de efectuare a extragerii permite aceasta prelungire), consumatorul suportand insa, in cazul
nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinta imposibilitatii inscrierii sale in timpul necesar
in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragere;
4.20.5. In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea unei extrageri
pentru premiile saptamanale sau finale, iar intervalul de timp dintre reclamatie si extragere este
mai mic de 24 ore, atunci Organizatorul ii va comunica consumatorului in cauza termenul limita
pe care il mai are la dispozitie pentru a putea face dovada detinerii ambalajului promotional cu
codul unic.
4.20.6. In situatia in care dovada detinerii cardului ce se afla in interiorul ambalajului promotional
pe care figureaza codul unic respectiv se face prin expedierea unei copii a acestuia prin email
sau fax, iar dovada electronica se face de ambii participanti, Organizatorul isi rezerva dreptul de
a solicita si dovada detinerii cardului si a ambalajului in original, prin expedierea acestuia la
adresa specificata de reprezentantul Organizatorului prin posta sau curier, pentru a stabili care
dintre cei doi participanti este detinatorul de drept al cardului ce contine codul unic ce face
subiectul reclamatiei si al ambalajului promotional. Participantii au termen de 72 de ore pentru a
trimite cele solicitate in original prin expedierea acestuia la adresa specificata de reprezentantul
Organizatorului prin posta sau curier.


SECTIUNEA 5. PREMIILE

5.1. In cadrul prezentei Campanii promotionale se vor acorda doua categorii de premii, si anume:
premii saptamanale si premii finale. In total, in cadrul prezentei campanii se vor acorda 230
premii, reprezentand:
5.1.1. 210 premii saptamanale, constand in cate 15 premii pe saptamana a cate 1 mixer vertical
Moulinex, in valoare de 19,56 Euro plus TVA fiecare premiu saptamanal.
5.1.2. 20 premii finale, constand in cate 1 aragaz Candy in valoare de 180 Euro plus TVA fiecare
premiu final.
5.2. Valoarea totala a premiilor prezentei campanii este de 34.069,70 lei, valoare ce contine impozitul
cu retinere la sursa pentru premiile ce depasesc suma de 600 lei.
5.3. Contravaloarea in lei a premiilor in Euro a fost calculata la cursul de 1 euro = 4,2549 Ron din
data de 01 februarie 2011.
5.4. Procedura de validare si de acordare a premiilor este prezentata la Sectiunea 6 si Sectiunea 7
din prezentul Regulament.
5.5. In cazul refuzului vreunei persoane desemnate castigatoare de a beneficia de premiu (de
exemplu respectivul castigator refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine
similara), sau in cazul imposibilitatii validarii conform prezentului Regulament, premiul ramas va
ramane la dispozitia Organizatorului.


SECTIUNEA 6. MODALITATILE DE ATRIBUIRE A PREMIILOR

A. Premiile saptamanale

6.1. Pentru fiecare saptamana a Campaniei se vor extrage 15 premii saptamanale. Codurile unice
castigatoare vor fi alese printrun
mecanism informatic automat, prin extragere aleatorie in fata
unui notar public.
6.2. In cadrul fiecarei extrageri electronice aleatoare se va desemna cate un cod castigator si 3
coduri de rezerva. Ordinea in care cele 3 rezerve au fost extrase va fi mentionata in incheierea
de certificare intocmita de notarul public ce asista la tragerile la sorti. Fiecare extragere se va
face din baza de date formata din totalitatea codurilor inscrise in intervalul de participare
saptamanal anterior fiecarei saptamani pentru care are loc extragerea.
6.3. Codurile unice castigatoare vor fi alese printrun
mecanism informatic automat, prin extragere
aleatorie in fata unui notar public. La sfarsitul fiecarei luni de Campanie se va efectua cate o
extragere pentru fiecare saptamana de campanie. In total in cadrul campaniei sunt definite 14
saptamani de Campanie, intervalele fiecarei saptamani de campanie fiind specificate mai jos.
Extragerile se vor desfasura astfel:
6.3.1. in cadrul primei extrageri, care va avea loc pe data de 04 aprilie 2011 se vor efectua extragerile
pentru saptamanile definite astfel:
i) saptamana 01.03.201106.03.2011.
La aceasta extragere vor fi luate in considerare toate
participarile sosite in intervalul de o saptamana specificat.
ii) saptamana 07.03.201113.03.2011.
La aceasta extragere vor fi luate in considerare toate
participarile sosite in intervalul de o saptamana specificat.
iii) saptamana 14.03.201120.03.2011.
La aceasta extragere vor fi luate in considerare toate
participarile sosite in intervalul de o saptamana specificat.
iv) saptamana 21.03.201127.03.2011.
La aceasta extragere vor fi luate in considerare toate
participarile sosite in intervalul de o saptamana specificat.
v) saptamana 28.03.201103.04.2011.
La aceasta extragere vor fi luate in considerare toate
participarile sosite in intervalul de o saptamana specificat.
6.3.2. in cadrul celei dea
doua extrageri, care va avea loc pe data de 02 mai 2011 se vor efectua
extragerile pentru saptamanile definite astfel:
i) saptamana 04.04.201110.04.2011.
La aceasta extragere vor fi luate in considerare toate
participarile sosite in intervalul de o saptamana specificat.
ii) saptamana 11.04.201117.04.2011.
La aceasta extragere vor fi luate in considerare toate
participarile sosite in intervalul de o saptamana specificat.
iii) saptamana 18.04.201124.04.2011.
La aceasta extragere vor fi luate in considerare toate
participarile sosite in intervalul de o saptamana specificat.
iv) saptamana 25.04.201101.05.2011.
La aceasta extragere vor fi luate in considerare toate
participarile sosite in intervalul de o saptamana specificat.
6.3.3. in cadrul treia extrageri, care va avea loc pe data de 01 iunie 2011 se vor efectua extragerile
pentru saptamanile definite astfel:
i) saptamana 02.05.201108.05.2011.
La aceasta extragere vor fi luate in considerare toate
participarile sosite in intervalul de o saptamana specificat.
ii) saptmana 09.05.201115.05.2011.
La aceasta extragere vor fi luate in considerare toate
participarile sosite in intervalul de o saptamana specificat.
iii) saptamana 16.05.201122.05.2011.
La aceasta extragere vor fi luate in considerare toate
participarile sosite in intervalul de o saptamana specificat.
iv) saptamana 23.05.201129.05.2011.
La aceasta extragere vor fi luate in considerare toate
participarile sosite in intervalul de o saptamana specificat.
v) saptamana 30.05.201131.05.2011.
La aceasta extragere vor fi luate in considerare toate
participarile sosite in intervalul de o saptamana specificat.
6.4. La fiecare extragere vor participa numai inscrierile valide inregistrate in saptamana pentru care
este efectuata extragerea.
6.5. Daca intro
saptamana, nu exista inscrieri valide in Campanie, premiile acelei saptamani vor
ramane la dispozitia Organizatorului.
6.6. Un singur cod valid corect inscris in Campanie poate castiga un singur premiu saptamanal pe
intreaga durata a Campaniei.
6.7. Numele castigatorilor premiilor saptamanale ale Campaniei vor fi publicate pe websiteul
www.vremeaplacintelor.ro, dupa validarea finala a castigatorilor.

B. Premii finale

6.8. In cadrul extragerii electronice aleatoare se vor desemna cate un cod castigator si 3 coduri de
rezerva pentru totalul de 20 de premii finale, respectiv 20 de castigatori fiecare cu cate 3
rezerve. Ordinea in care cele 3 rezerve vor fi extrase va fi mentionata in incheierea de certificare
intocmita de notarul public ce asista la tragerea la sorti. Extragerea pentru premiile finale se va
face din baza de date formata din totalitatea participantilor care au inscris in intervalul de
participare al Campaniei cel putin 3 coduri unice valide corecte.
6.8.1. Participantii castigatori vor fi alesi printrun
mecanism informatic automat, prin extragere
aleatorie in fata unui notar public. Extragerea pentru premiile finale va avea loc in data de
01.06.2011.
6.9. Daca pe intreaga durata a Campaniei nu exista inscrieri valide, premiile vor ramane la dispozitia
Organizatorului.
6.10. Un participant, identificat cu aceleasi date de identificare in BI/CI poate castiga doar un singur
premiu din categoria premiilor finale.
6.11. Numele castigatorilor premiilor finale ale Campaniei vor fi publicate pe websiteul
www.vremeaplacintelor.ro, dupa validarea finala a acestora.

SECTIUNEA 7. REVENDICAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR


A. Revendicarea, validarea si acordarea premiilor saptamanale
7.1. In cadrul fiecarei extrageri electronice aleatoare in fata unui notar pentru premiile saptamanale
se va desemna cate un castigator, fiecare cu cate 3 rezerve
7.2. La fiecare extragere vor participa toate codurile unice inscrise in Campanie in intervalul de
participare saptamanal aferent fiecarei extrageri.
7.3. Ulterior fiecarei extrageri pentru premiile saptamanale, catre numarul de telefon de pe care a fost
inscris codul extras potential castigator se va trimite un mesaj SMS de anuntare a potentialului
castig. Participantii care in urma inscrierii in Campanie a unui cod sunt anuntati ca au fost
desemnati potentiali castigatori ai unui premiu la extragerea pentru premiile saptamanale vor fi
indrumati catre infolineul
Campaniei 021/528.88.73 (numar cu tarif normal disponibil de luni
pana vineri in intervalul orar 9:00 – 19:00 (exclusiv sarbatorile legale) in vederea inceperii
procedurilor validare si de punere in posesie a premiului castigat.
7.4. Fiecare potential castigator are obligatia de a contacta Organizatorul in vederea revendicarii
premiului prin intermediul infolineului
in termen de 48 de ore de la momentul primirii SMSului
de anuntare a potentialului castig, in caz contrar va fi invalidat.
7.5. Potentialului castigator i se va solicita, in mod distinct, si acordul pentru inregistrarea,
prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate si introducerea acestora in baza de date a
Organizatorului, pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.
7.6. In cazul in care un potential castigator nu doreste ca datele sale personale comunicate prin
mesajul telefonic sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de
Organizator sau prin agentii desemnate de acesta, acesta trebuie sa isi exprime dezacordul in
mod expres. In aceasta situatie se va proceda la validarea rezulatului dupa procedura prevazuta
in prezentul regulament, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de
marketing direct. Validarea castigatorilor Campaniei nu implica obtinerea acordului acestora
pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.
7.7. In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe coduri unice, acestea vor fi
comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea codului extras
castigator.
7.8. Pentru validarea preliminara, Organizatorul va solicita potentialilor castigatori sa prezinte in
termen de 24 de ore de la momentul convorbirii telefonice, prin fax sau email,
o copie a actului
de indentitate precum si o copie lizibila a cardului ce se afla in interiorul ambalajului promotional
pe care figureaza codul unic extras castigator. In cazul in care Organizatorul considera necesar
acesta poate solicita castigatorilor si alte documente in scopul validarii.
7.9. In cazul in care potentialul castigator face dovada detinerii cardului ce se afla in interiorul
ambalajului promotional pe care figureaza codul unic promotional extras castigator prin trimiterea
unei copii lizibile a acestuia in termenul prevazut de prezentul Regulament, se va proceda la
validarea finala a castigatorului.
7.10. Pentru validarea finala a unui potential castigator reprezentantii Organizatorului ii vor expune
potentialului castigator pasii urmatori in vederea validarii fizice (dovada detinerii in original a
ambalajului promotional) si a modalitatii de acordare a premiului.
7.11. Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic codul unic extras castigator, constatarea
unor neconcordante intre codul comunicat telefonic si cel extras castigator sau refuzul persoanei
castigatoare, manifestat expres si neechivoc, cu privire la comunicarea datelor sale personale in
vederea atribuirii premiului duce la considerarea acestuia ca nevalid, respectiv la pierderea
dreptului de atribuire, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, urmand ca
reprezentantii Organizatorului sa procedeze in vederea validarii la contactarea persoanelor ale
caror coduri unice inscrise in Campanie au fost extrase cu caracter de rezerva, in ordinea in care
acestea au fost extrase, validarea urmand a avea loc dupa procedura prevazuta in prezentul
Regulament.
7.12. In cazul in care nici potentialul castigator si niciunul din cei 3 participanti ale caror coduri unice
au fost extrase cu titlu de rezerva pentru castigarea unui premiu saptamanal nu indeplineste
conditiile mentionate in prezentul Regulament in vederea validarii castigului, premiul respectiv va
ramane la dispozitia Organizatorului.
7.13. Premiile saptamanale descrise la art. 5.1.1. constand in cate un mixer vertical Moulinex vor fi
acordate castigatorilor in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii finale prin
curier, la adresa comunicata de castigator.
7.14. Validarea si stabilirea conditiilor de atribuire a premiilor se vor consemna printrun
procesverbal
de validare. In procesulverbal
ce va fi semnat de fiecare castigator al unuia din premiile
saptamanale se va mentiona si acordul/ dezacordul expres al castigatorului pentru inregistrarea,
prelucrarea datelor sale personale ce au fost comunicate (cu exceptia CNPului)
si introducerea
acestora in baza de date a Organizatorului, pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing
direct.
B. Revendicarea, validarea si acordarea premiilor finale
7.15. In cadrul extragerii finale electronice aleatoare in fata unui notar se va desemna pentru fiecare
premiu in parte cate un castigator, fiecare cu cate 3 rezerve, respectiv 20 de castigatori in total
fiecare cu cate 3 rezerve. La extragere vor participa toti participantii unici care au inscris in
perioada Campaniei minim 3 codurile unice valide corecte.
7.16. Un participant, identificat cu aceleasi date de identificare in BI/CI poate castiga doar un singur
premiu din categoria premiilor finale.
7.17. Ulterior extragerii pentru premiile finale, catre numarul de telefon al fiecarui participant unic
desemnat potential castigator, de pe care au fost inscrise minim trei coduri valide corecte pe
intreaga perioada a Campaniei, se va trimite un mesaj SMS de anuntare a potentialului castig.
Participantii care sunt anuntati ca au fost desemnati potentiali castigatori ai unui premiu la
extragerea pentru premiile finale vor fi indrumati catre infolineul
Campaniei 021/528.88.73
(numar cu tarif normal disponibil de luni pana vineri in intervalul orar 9:00 – 19:00, exclusiv
sarbatorile legale) in vederea inceperii procedurilor de validare si punere in posesie a premiului
castigat.
7.18. Fiecare potential castigator are obligatia de a contacta Organizatorul in vederea revendicarii
premiului prin intermediul infolineului
in termen de 48 de ore de la momentul primirii SMSului
de anuntare a potentialului castig, in caz contrar va fi invalidat.
7.19. Potentialului castigator i se va solicita, in mod distinct, si acordul pentru inregistrarea,
prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate si introducerea acestora in baza de date a
Organizatorului, pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.
7.20. In cazul in care un potential castigator nu doreste ca datele sale personale comunicate prin
mesajul telefonic sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de
Organizator sau prin agentii desemnate de acesta, acesta trebuie sa isi exprime dezacordul in
mod expres. In aceasta situatie se va proceda la validarea dupa procedura prevazuta in
prezentul regulament, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de
marketing direct. Validarea castigatorilor Campaniei nu implica obtinerea acordului acestora
pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.
7.21. In cazul in care participantul a inscris in Campanie mai multe coduri unice, acestea vor fi
comunicate pe rand reprezentantului Organizatorului, pana la individualizarea a trei coduri unice
valide corecte, inscrise de respectivul participant de pe numarul de telefon extras castigator,
aferente participarii complete in numar de minim trei.
7.22. Ulterior validarii preliminare telefonice, potentialul castigator va avea termen de maxim 48 ore
pentru a transmite dovada detinerii cardurilor ce se aflau in interiorul ambalajelor promotionale,
pe fiecare dintre ele figurand cate unul din codurile unice valide corecte inscrise in Campanie
prin email
sau fax si ulterior i se vor expune pasii urmatori in vederea validarii fizice (dovada
detinerii in original a cardurilor ce se aflau in interiorul ambalajelor promotionale pe fiecare dintre
ele figurand cate unul din codurile unice valide corecte inscrise in Campanie) si a modalitatii de
acordare a premiului.
In cazul in care potentialul castigator face dovada detinerii cardurilor ce se aflau in interiorul ambalajelor
promotionale, pe fiecare dintre ele figurand cate un cod unic, prin trimiterea unei copii lizibile a acestora
in termenul prevazut de prezentul Regulament, se va proceda la validarea finala a castigatorului.
7.23. Imposibilitatea participantului de a comunica telefonic codurile unice, constatarea unor
neconcordante intre codurile comunicate telefonic si cele aferente participarii complete, in numar
de minim trei, sau refuzul participantului potential castigator, manifestat expres si neechivoc, cu
privire la comunicarea datelor sale personale in vederea atribuirii premiului duce la considerarea
acestuia ca nevalid, respectiv la pierderea dreptului de atribuire, fara nicio despagubire din
partea Organizatorului, urmand ca reprezentantii Organizatorului sa procedeze in vederea
validarii la contactarea participantilor care au fost extrasi cu caracter de rezerva, in ordinea in
care acestia au fost extrasi, validarea urmand a avea loc dupa procedura prevazuta in prezentul
articol.
7.24. In cazul in care niciunul din cei 3 participanti ce au fost extrasi cu titlu de rezerva pentru
castigarea unui premiu final nu indeplineste conditiile mentionate in prezentul Regulament in
vederea validarii castigului, premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.
7.25. Premiile finale descrise la art. 5.1.2. constand in cate un aragaz Candy vor fi acordate
castigatorilor in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii finale prin curier la
adresa mentionata de castigator.
7.26. Validarea si stabilirea conditiilor de atribuire a premiilor se vor consemna printrun
procesverbal
de validare.
7.27. In procesulverbal
ce va fi semnat de fiecare castigator al unuia din premiile finale se va
mentiona si acordul/ dezacordul expres al castigatorului pentru inregistrarea, prelucrarea datelor
sale personale ce au fost comunicate (cu exceptia CNPului)
si introducerea acestora in baza de
date a Organizatorului, pentru realizarea de activitati ulterioare de marketing direct.
C. Clauze diverse de validare si acordare a premiilor
7.28. In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile Campaniei este o persoana lipsita de
capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre
in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.
7.29. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa sau partial, unei alte
persoane.
7.30. Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale „Vremea placintelor si a premiilor din belsug!”
vor fi expediate castigatorilor doar pe teritoriul Romaniei.
7.31. Nu se acorda contravaloarea in bani pentru niciunul din premiile oferite in cadrul prezentei Campanii
promotionale si nici nu se ofera alte premii la schimb.

SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE


8.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile de premii facute pe baza ambalajelor produselor
participante la Campanie continand carduri cu coduri unice care sunt ilizibile, degradate,
modificate, duplicate, falsificate, care contin erori tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare
orice alt tip de modificari ale ambalajelor produselor participante la Campanie continand coduri
unice sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, precum si mesajele ce
au fost transmise prin SMS la alt numar decat cel pus la dispozitie in vederea inscrierii sau
inscrierile prin cele trei modalitati de inscriere in Campanie efectuate dupa data de 31 mai 2011,
vor fi declarate nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.
8.2. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea cardului ce se afla in interiorul ambalajului
promotional pe care figureaza codul unic castigator, de instrainarea lui si/sau de prezentarea
ambalajelor sau a cardurilor necorespunzatoare si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe
baza unor astfel de ambalaje sau carduri care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest
Regulament.
8.3. Organizatorul, Agentiile actionand in numele acestuia, vanzatorii cu amanuntul ai produselor
promotionale participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare
sau alte erori, pentru deteriorarea cu rea credinta a cardurilor continand coduri unice sau a
ambalajelor promotionale sau pentru sustragerea acestora.
8.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida orice participare i se pare suspecta, fara a informa
participantul de acest lucru.

SECTIUNEA 9. DATE PERSONALE


9.1. Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001,
urmatoarele drepturi:
9.1.1. dreptul la informare (art.12), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine informatii cu
privire la identitatea operatorului, a scopului in care se face prelucrarea datelor, precum si orice
alte informatii suplimentare impuse de lege;
9.1.2. dreptul de acces la date (art.13), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a obtine de la
Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele
care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;
9.1.3. dreptul de interventie asupra datelor (art.14), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a
obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:
i. rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu
este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
ii. transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma
legii;
iii. realizarea notificarii catre terte persoane carora leau
fost dezvaluite datele, a
oricarei operatiuni efectuate, daca o asemenea notificare nu se dovedeste
imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim
care ar putea fi lezat.
9.1.4 dreptul de opozitie (art. 15), potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice
moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de
marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intrun
asemenea
scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;
9.1.5 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17), potrivit caruia persoana vizata are dreptul
de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata
exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate,
destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum si competenta profesionala,
credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca
decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile
prevazute de lege
9.1.6 dreptul de a se adresa justitiei (art.18), potrivit caruia persoana vizata se poate adresa justitiei
pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001, fara a se aduce atingere posibilitatii de a
se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere.
9.1.7 La cererea oricarui client, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute
mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii la campanie vor trimite Organizatorului pe
adresa S.C. UNIBEL NORD S.R.L ,cu sediul social la Bucuresti, Calea Dudesti, nr 121, o cerere
intocmita in forma scrisa, datata si semnata
9.1.8 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu
exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorilor premiilor din
cadrul campaniei promotionale. Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul
Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.
9.1.9 Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse
materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele lor si orasul de resedinta. Participantii nu vor fi
obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care
participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printro
declaratie
scrisa semnata de acestia. Organizatorul se obliga ca orice dezvaluire de date personale (prin TV, radio,
presa, internet sau alte materiale) catre public sa se limiteze numai la Castigatorii premiilor Campaniei si
va include numai numele, prenumele, localiatea de domiciliu, fotocopia si vocea acestora continute in
inregistrari fotografice, video, audio sau de alta natura, realizate in scopuri publicitare in legatura cu
Campania.

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA

10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din
motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea
de asi
indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
10.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea
Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind
indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau
intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. In cazul in care Organizatorul invoca forta majora,
acesta este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5
zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiile obtinute de
catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe
venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in
sarcina exclusiva a castigatorului. De la data confirmarii de plata a premiului in contul indicat de
fiecare castigator, toate cheltuielile legale aferente acestor premii revin castigatorului.
11.2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei si anume
contravaloarea SMSurilor
trimise la numarul 1873 (numar cu tarif normal), contravaloarea
apelului la serviciul Infoline (apel cu tarif normal), contravaloarea serviciilor de internet.


SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

12.1. Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze
tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
12.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit prin apel la Infoline 021/528.88.73
(numar cu tarif normal) si pe websiteul
www.vremeaplacintelor.ro sau in urma adresarii unei
solicitari scrise la adresa: S.C. UNIBEL NORD S.R.L ,cu sediul social la Bucuresti, Calea
Dudesti, nr 121.